Fakta om gården
Antal kor: 60 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Katter, häst och hund
Favoritmejeriprodukt: Mjölk

Per och Carina Axelsson, Håkansryds gård

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 1991

Vad är det bästa med att vara bonde?
Att få vara sin egen chef, jobba med djur och följa naturen

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Lång utevistelse för alla djur, och såklart vår fantastiska medarbetare Lena