Fakta om gården
Antal kor: 50 st
Producerad mjölk/år: 500 000 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: -
Favoritmejeriprodukt: ProViva

Jens-Ola Oskarsson, Norrevång

Jag bor här med min sambo Christel. Hon jobbar utanför hemmet. Vi har två barn, tvillingarna Emil och Oskar som är 13 år.
Vi har ca 50 ha odlad mark och lika mycket betesmark. Vi odlar vall, majs, korn och sockerbetor. Vi har 50 kor som är SLB och även några SRB kor. Vi föder också upp tjurkalvar som stutar.