Fakta om gården
Antal kor: 115 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Katter
Favoritmejeriprodukt: Skånegott

Roger Larsson, Vallängens Gård

Hur länge har du varit mjölkbonde?
Sedan 1985

Vad är det bästa med att vara bonde?
Att föda upp friska och sunda djur, friheten att styra sin egen arbetsdag, att få barnen att intressera sig för lantbruket