Fakta om gården
Antal kor: 230 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Hund, katter och hästar
Favoritmejeriprodukt: Allerum Prästost

Mikael Elström, Thomas Slavinski och Andreas Nilsson, Elströms Gård

Hur länge har du varit mjölkbonde?
Sedan 2005

Vad är det bästa med att vara bonde?
Frihet under ansvar och att få jobba med djur. Ingen dag är den andra lik.

Vilken är din bästa investering för god djuromsorg?
Nybyggt stall med stora liggbås, ätplatser och gångar