Fakta om gården
Antal kor: 180 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Hund
Favoritmejeriprodukt: Kvarg, Åsens Mjölk, Allerum och yoghurt

Kenth och Jan Karlsson

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 1991

Vad är det bästa med att vara bonde?
Det är en livsstil att arbeta som lantbrukare. Att följa kalvarnas utveckling från seminering till ko. Att ha en fin kontakt med djuren. Det är en väldig harmoni att gå ut på betet och se korna ligga och idissla.