Fakta om gården
Antal kor: 75 st
Producerad mjölk/år: 600 000 kg mjölk
Antal traktorer: 5 st
Övriga djur: Hästar, hund
Favoritmejeriprodukt: Egen mjölk

Christer Svensson

På gården Ynglingarum bor Christer och Birgitta Svensson. De har fina ogödslade betesmarker med många fina växter. Förutom lantbruket är hundar ett stort intresse.