Fakta om gården
Antal kor: 130 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Tackor, lamm, hundar och katter
Favoritmejeriprodukt: Mjölk

Carina och Alvar Sonesson, Gunnaröds gård

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 1994

Vad är det bästa med att vara bonde?
Att få jobba med djuren, på deras villkor. Samspelet mellan människa och djur

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Vårt nya robotstall, samt att djuren går ute mycket mer