Fakta om gården
Antal kor: 85 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Hund och katter
Favoritmejeriprodukt: Skånegott

Raffe Kalinowski, Söderto Gård

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 2015

Vad är det bästa med att vara bonde?
Ett varierande arbete och att få jobba med djur.  Att vara en del i kedjan som producerar ett bra livsmedel.

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Att ge mina djur mycket kärlek.