Fakta om gården
Antal kor: 200 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Hästar, höns och katter
Favoritmejeriprodukt: Mjölk, grädde och crème fraiche

Daniel Johansson och Harriet Torgander, Daha Gummarp AB

Vad är det bästa med att vara bonde?
Det är ett roligt arbete. Man har möjlighet att styra sin egen dag och lever med naturen och årstiderna.

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Vi har satsat mycket på ”kotrivsel”, bland annat genom nytt stall, ryktborste, liggmadrasseroch kylfläktar