Fakta om gården
Antal kor: 145 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Hästar , hundar och katter
Favoritmejeriprodukt: Skånegott

Per och Maria Cohen Persson, Solkällans Lantbruk

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 2003

Vad är det bästa med att vara bonde?
Att producera en unik råvara till konsumenten

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Vårt nybyggda robotstall