Fakta om gården
Antal kor: 80 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Får och katter
Favoritmejeriprodukt: Mjölk

Nils-Arne och Laila med barnen Marcus , Pontus och Nina

Hur länge har du varit mjölkbonde?
Sedan 1999

Vad är det bästa med att vara bonde?
Att man har varierande arbetsuppgifter, att få jobba för att djuren ska ha det bra. Välmående kor producerar bra mjölk!

Vilken är din bästa investering för god djuromsorg?
Vi bygger just nu ett nytt robotstall. Vi har även lösdrift för alla djuren.