Fakta om gården
Antal kor: 140 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Hundar, höns, hästar och får
Favoritmejeriprodukt: Mjölk och ost

Mats och Jill Svensson, Jima Lantbruk AB

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 1998

Vad är det bästa med att vara bonde?
Att få jobba med naturen

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Nybyggt stall med båsmadrasser

Hemsida: lillakyrkhult.se