Fakta om gården
Antal kor: 45 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Tjurkalvar säljs vidare för uppfödning
Favoritmejeriprodukt: Afil och ProViva

Kjell-Åke Johansson

Kjell-Åke jobbar fyra dagar i veckan på Scan.

Kjell-Åkes fru Anna-Lena mjölkar korna. De har fyra vuxna barn, två flickor och två pojkar. En av sönerna hjälper till hemma på gården.

På sommaren är intresset att bada.