Fakta om gården
Antal kor: 50 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Hund och katter
Favoritmejeriprodukt: Mjölk och Hjordnäras yoghurt

Inger och Magnus Wämmerfors, TOLLSTORP 9326

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 1994

Vad är det bästa med att vara bonde?
Att få leva med kretsloppet både gällande djur och natur. Att få jobba med det man känner en stor passion för – korna.

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Kalvhyddor och kompakt lastmaskin.