Fakta om gården
Antal kor: 55 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Hundar och katter
Favoritmejeriprodukt: Mjölk

Markus Grahn och Lina Lindholm

Hur länge har ni varit mjölkbönder?
Sedan 2010

Vad är det bästa med att vara bonde?
Det är ett roligt arbete. Man har möjlighet att styra sin egen dag och lever med naturen och årstiderna.

Vilken är er bästa investering för god djuromsorg?
Mycket utevistelse och gummimadrasser