Fakta om gården
Antal kor: 160 st
Producerad mjölk/år: 0 kg mjölk
Antal traktorer: st
Övriga djur: Katter
Favoritmejeriprodukt: Allerum prästost

Lars Olsson och sonen André Olsson, Hjälmaröd

Hur länge har du varit mjölkbonde?
Sedan 1995

Vad är det bästa med att vara bonde?
Det är ett spännande och utvecklande arbete, man har en viss frihet med. Sen är det det något visst med att kunna föra vidare traditionen på gården också.

Vilken är din bästa investering för god djuromsorg?
Nybyggt stall och båsmadrasser