Fakta om gården
Antal kor: 42 st
Producerad mjölk/år: 370 000 kg mjölk
Antal traktorer: 4 st
Övriga djur: Hund, kalvar och ungdjur
Favoritmejeriprodukt: Skånemejeriers Yoghurt Solfrukt

Lars Olof och Linda Eliasson

Vi bor i Hasselstad, 7 kilometer norr om Ronneby. Vår familj består av mamma Linda, pappa Lars – Olof och våra två barn Elin, 14 år och Andreas 12 år.  Det är Lars- Olof som sköter gården tillsammans med en anställd, som heter Anders Olsson. Hunden Molly, som är en två år gammal Golden Retriever, är även hon en del av familjen.

Lars-Olof är tredje generationen på gården. Boningshuset byggdes år 1885, det är en stor gul träbyggnad. Det finns två äldre ladugårdar som är byggda under mitten av 1800-talet. De är idag renoverade och inrymmer ungdjur och kalvar.
Mjölkkorna står i en nyare ladugård är byggd på 1970-talet. Lars-Olofs farfar köpte gården år 1937 och sedan dess har den varit i familjens ägo. Till gården hör även 55 hektar öppen mark, 23 hektar naturlig betesmark och 120 hektar skogsmark. Allt foder som korna äter har odlats på gårdens marker

Fritidsintressen; När vi är lediga försöker vi göra något roligt, en vecka varje år åker vi tillsammans på semester.