Skånemejeriers riktlinjer och hälsopolicy för våra produkter

 1. I alla våra strävanden att tillverka hälsosamma produkter har smaken högsta prioritet.

 2. Vi strävar efter att tillverka och utveckla så naturliga produkter som möjligt.

 3. Vi använder inte:
  - Härdade fetter
  - GMO-framställda ingredienser
  - Gelatin
  - Färgämnen

 4. Innehållet av tillsatser med E-nummer begränsas till ett minimum.

 5. Vid utveckling av nya produkter ska alltid socker- och saltinnehållet beaktas.

 6. Vi deklarerar alltid tillsatt socker i produkterna. Det står efter deklaration av fruktinnehåll i ingrediensförteckningen på förpackningen.

 7. Vi använder den långa och mer utförliga näringsdeklarationen enligt SLVFS 1993:21 på samtliga produkter.

 8. Vi ska kunna erbjuda nyckelhålsmärkta produkter under varje produktgrupp: yoghurt (både naturell och smaksatt), filmjölk (både naturell och smaksatt), mjölk, ost, matlagningsprodukter, drickyoghurt - om det finns en efterfrågan på marknaden för detta.

 9. Där vi inte uppfyller kraven för nyckelhålsmärkning, t ex på grund av för hög fetthalt, ska andra sätt att ge produkterna en hälsoprofil beaktas. Ett sätt är att ha ett lågt sockerinnehåll. Märkningen "lättsockrat" innebär minst 30 % lägre sockerhalt än normalprodukt, enligt förordning (EG) nr 1924/2006.